Trivsel

Att trivas som fisken

Att bo bra betyder för de flesta av oss mycket mer än en god och bekväm bostad. Vi vill även trivas med grannarna, utemiljön, tvättstugan och känna trygghet.

Rök

Rökning i trapphuset är inte tillåtet. Ventilationsluften i fastigheten går från traupphuset till lägenheterna. Tänk på att allergiska personer kan lida mycket av rök. Var vänlig och rök under spisfläkten eller utomhus.

Oljud

Det bästa rådet vi kan ge för god grannsämja är att du skruvar ned ljudvolymen på alla apparater och instrument. Mellan 22 och 07 ska det vara tyst. Kom ihåg att ditt golv är din grannes tak - tänk på att gå försiktigt kvälls- och nattetid, golvklamp kan vara mycket störande.

Skräp

Förvara aldrig sopor i trapphuset utanför din dörr. Bär ned dem till källaren och släng dem i någon av behållarna i sopkarusellen. Släng endast hushållssopor i soprummet.

Var vänlig och komprimera soporna du lämnar i grovsoprummet - sophämtarna tar nämligen betalt per kubikmeter. Bortforslingen av till exempel en tv-kartong går på cirka 300 kronor - om den inte viks ihop.

Två-, tre- och fyrhjulingar

Cyklar ska förvaras i cykelrummet i källaren, inte i barnvagnsrummet, på gården eller i entrén.

Tvättstugan

Om en bokad tid i tvättstugan inte tagits i anspråk efter 60 minuter är det fritt fram för annan boende i huset att utnyttja maskinerna. Observera att troktumlarna och torkskåpet får utnyttjas 30 minuter efter att tvättiden gått ut.

Tvättstugan är öppen dygnet runt.

Vinden

Förutom i din egen bostad har du möjlighet att förvara dina ägodelar i ett lägenhetsförråd. Förvara dem under inga omständigheter i de allmänna utrymmena på vinden.

Felanmälan

Vänd dig alltid till styrelsen om någonting i fastigheten - till exempel hissen, portlåset eller de gemensamma tvättmaskinerna - gått sönder. Aktuell kontaktinformation hänger på anslagstavlan i entrén.

Att direkt vända sig till reparatören och be om en jourutryckning kan bli mycket kostsamt för föreningen. Om ärendet inte är akut kan det normalt åtgärdas nästföljande dag till en väsentligt lägre kostnad.